Audyt polityki szkoleniowej

47896857 - mountain climbing.

Audyt jest nie tylko sprawdzeniem poszczególnych elementów procesu, ale też siły powiązań między nimi. Dobra polityka szkoleniowa jest ściśle związana z realizacją celów biznesowych – bieżących i długookresowych.

Przy realizacji audytów korzystamy m.in. z metodyki i narzędzi oferowanych przez Kirkpatricka. Bazujemy na własnym doświadczeniu w tworzeniu i wdrażaniu strategii szkoleniowej na polskim rynku. Doświadczenie praktyczne łączymy z najlepszymi światowymi praktykami.

Każdy audyt składa się z części diagnostycznej oraz raportu z rekomendacjami zmian. Zakres projektu jest określony indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Obszary, które najczęściej diagnozujemy, to:

  • Proces badania potrzeb szkoleniowych
  • Planowanie szkoleń i budżetu rocznego
  • Realizacja szkoleń zewnętrznych
  • Realizacja szkoleń wewnętrznych
  • Wdrożenie efektów po szkoleniu i dzielenie się wiedzą w organizacji
  • Ewaluacja efektywności szkoleń
  • Zasady dofinansowania szkoleń