Marek Amrogowicz

amrogowicz

Marek Amrogowicz
Konsultant/ Trener/ Facylitator

       

Specjalizacja 
Specjalizuje się w tematach związanych z rozwojem kompetencji menedżerskich, szczególnie w obszarze menedżerskich narzędzi rozwoju pracowników; technik twórczego rozwiązywania problemów i generowania pomysłow; facylitator sesji kreatywnych; realizacja projektów rekrutacyjncyh szczególnie poprzez AC/DC; zarządzanie stresem i rozwiązywnie konfliktów.

 

Edukacja
Psycholog, dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Certyfikat „The New World Kirkpatrick Model®” z zakresu efektywnościowego budowania projektów rozwojowych
Certyfikat ukończenia zaawansowanego kursu trenerskiego – „ROZVIYAK”.
Certyfikat Extended DISC do diagnozy indywidualnej I zespołowej
Certyfikat ukończenia kursu pracy z grupą metodami aktywnymi – “BAZA”

Doświadczenie 
Prowadził projekty dla branż: IT, banki i ubezpieczenia, firmy produkcyjne, sieci handlowe, FMCG, automotiv, shared services i outsourcing. Doświadczenie biznesowe zdobywał firmach produkcyjno-handlowych w działach HR, gdzie prowadził szkolenia, caoching on the job, planowanie ścieżek rozwoju, assesment center, develompment center, rekrutacje.

Przykładowe projekty:

  • rozwój kompentecji menedżerów i ajentów (część franczyzowa) międzynarodowej sieci stacji paliw w obszarze

    zarządzania i rozwoju pracowników;

  • realizacja projektów AC/DC na kluczowe stanowiska w jednej z największych sieci handlowych w Polsce;

  • szkolenia dla dyrektorów oddziałów banku z zakresu: prowadzenia rozmów prosprzedażowych z pracownikami (w ramach wdrażania nowego modelu sprzedaży), coachingu menedżerskiego i narzędzi rozwoju pracowników.