Oferta dla działu szkoleń i HR BP

Realizujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje, mentoring.

22783955 - mountaineers climbing a mountain 67101187 - construction of the bridge on the river in summer
Działy szkoleń/ trenerzy wewnętrzni HR Biznes Partnerzy
Naszym przewodnikiem jest Jim Kirkpatrick i jego efektywnościowy model szkoleń.

Realizacja celów biznesowych to trudna wędrówka na szczyt. Skuteczny trener przygotowuje ludzi do zdobycia góry.

Wspieramy działy szkoleń i zespoły trenerów wewnętrznych w kilku obszarach:

 • Uczymy jak badać potrzeby rozwojowe i przygotowywać plany szkoleń
 • Uczymy projektować  działania rozwojowe według metodyki Kirkpatricka  z wykorzystaniem modelu 70:20:10
 • Uczymy jak planować działania wdrożeniowe
 • Pomagamy wdrożyć system oceny efektywności szkoleń
 • Uczymy jak angażować menedżerów w rozwój pracowników
 • Przygotowujemy programy szkoleń do realizacji przez trenerów wewnętrznych
 • Prowadzimy szkolenia inspiracyjne dla trenerów.
Naszym przewodnikiem jest  Dave Ulrich i jego transformacyjny model nowoczesnego HR.

Rolą HR BP jest zbudowanie mostu pomiędzy światem HR a biznesem.

Wspieramy HRBP w kilku obszarach:

 • Prowadzimy warsztaty przygotowujące do roli HRBP
 • Uczymy jak badać potrzeby rozwojowe w powiązaniu z celami biznesowymi i wykorzystaniem podejścia HPI
 • Uczymy jak angażować menedżerów w rozwój pracowników
 • Uczymy jak wykorzystać podejście talentowe Instytutu Gallupa  w rekrutacji i do pracy z menedżerami
 • Pomagamy budować silną pozycję HR jako partnera strategicznego
 • Prowadzimy szkolenia inspiracyjne dla HRBP
Realizujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje, mentoring.