Projekty szkoleniowe

Realizujemy „szyte na miarę” projekty rozwojowe od zaprojektowania po prezentację wpływu projektu na  wyniki biznesowe organizacji.

68380116 - yoga practice exercise class concept

Nasze szkolenia realizowane są w zgodzie z wytycznymi Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych, co potwierdzone jest przyznanym FOR znakiem jakości.

logo MSUES

Tematyka szkoleń, w której się specjalizujemy:

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO  więcej…

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA  więcej…

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA  więcej…

Partnerska współpraca z Klientami jest podstawą odkrywania potencjału organizacji i wspólnej pracy nad osiąganiem rezultatów biznesowych.

Metodyka

Proces przygotowania i realizacji projektów szkoleniowych oparty jest na założeniach The New World Kirkpatrick Model®

proces_projekty-szkoleniowe2

Krok I  Zaczynamy z wizją końca
Zaczynamy z wizją końca. Oznacza to, że wspólnie z Klientem pracujemy, aby zidentyfikować krytyczne rezultaty biznesowe, których osiągnięcie mają wspierać planowane  szkolenia lub procesy rozwojowe. To jest kluczowy punkt, w którym tworzymy konkretne kryteria sukcesu.

Drugim elementem tego etapu jest określenie zachowań, które mają pojawić się u pracowników i menedżerów, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty. Dopiero wtedy kiedy opiszemy konkretne zachowania, możemy zaprojektować działania szkoleniowe i rozwojowe prowadzące do pojawienia się tych zachowań.

Krok II Projektujemy kompleksowe rozwiązania – zintegrowane uczenie i wdrożenie
Projektujemy rozwiązania, które dostarczają niezbędną dawkę wiedzy i umiejętności w optymalnej formie i w odpowiednim czasie. Projekty mogą zawierać elementy szkolenia w sali, uczenia on-the-job, micro-learningu, e-learningu, coachingu i mentoringu. Nasze projekty wymagają aktywnego zaangażowania przełożonych uczestników szkoleń tak, aby wdrożenie zachowań kluczowych w pracy było monitorowane, wspierane, wzmacniane i nagradzane.

Przygotowujemy menedżerów do podjęcia tej roli poprzez warsztaty, skuteczne narzędzia pomocnicze, checklisty.

Krok III Prowadzimy szkolenia zróżnicowanymi metodami
Realizujemy sesje szkoleniowe w wersji tradycyjnej, a także korzystamy z metod wspieranych komputerowo (np. video role playing). Rekomendujemy narzędzia i metody nabywania wiedzy z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Wychodzimy z założenia, że najbardziej optymalny jest mix metod szkoleniowych, które wspierają pracowników w jak najszybszym i najbardziej efektywnym zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce.   Monitorujemy i oceniamy proces reakcji i uczenia w trakcie projektu, dzięki czemu możemy weryfikować efekty uczenia i wprowadzać ewentualne modyfikacje.

Krok IV Wspieramy wdrożenie zmiany i stymulujemy ją
Projektujemy wspólnie z klientem działania, które efektywnie monitorują i wspierają kluczowe zachowania w pracy poprzez zachęcanie, wzmacnianie i nagradzanie. Na tym etapie konieczne jest podjęcie wspólnego wysiłku z biznesem, aby prawdopodobieństwo sukcesu na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym było jak największe.  Optymalnie wykorzystujemy budżet i czas.

Krok V Oceniamy realizację celów biznesowych – zwrot z oczekiwań (ROE)
Na koniec dostarczamy dane, które pokazują efektywność projektu, jego rezultaty na każdym etapie i udowodniają zwrot z oczekiwań zleceniodawców.

Takie podejście gwarantuje, że dostarczone rozwiązanie prowadzi do wdrożenia oczekiwanych zachowań w pracy i osiągnięcia maksymalnych rezultatów, które pokazują wartość projektu dla biznesu.