Platforma VRP

Praktyka czyni mistrza:

zobacz film 

Video Role-Play to platforma która umożliwia Twojej firmie i zespołowi poprawę komunikacji bez względu na to gdzie jesteś, w dowolnym czasie, korzystając z dowolnego urządzenia lub kamerki internetowej. Jej funkcję najprościej sobie wyobrazić myśląc o platformie VRP jak o narzędziu do przeprowadzania scenek szkoleniowych, bez obecności publiczności, w wybranym przez uczącego się miejscu i czasie.

Video Role-Play zapewnia pracownikom bezpieczne miejsce by ćwiczyć reakcje na dowolny scenariusz jaki tylko podpowiada wyobraźnia. Informacje zwrotne od coacha są archiwizowane i przesyłane do pracowników by pomóc im w doskonaleniu umiejętności. Dodatkowo, opcja oceniania i tabeli wyników pozwala Ci porównać wyniki Twoich pracowników wobec ustalonych przez Ciebie kryteriów, oraz wobec całego zespołu, nadając technologii element gamifikacji, który, jak udowodniono, motywuje do zaangażowania. Z kolei funkcjonalność Forum Liderów to miejsce do dzielenia się najlepszymi praktykami, dzięki któremu każdy może uczyć się od najlepszych.

Więcej na stronie: www.rehearsal.com