Ocena efektywności szkoleń

Ocena efektywności szkoleń to nasza domena. Wiemy jak to robić.

 

ocena efektywnosci_new

 

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą reprezentującą Kirkpatrick Partners – twórców modelu ewaluacji szkoleń -The New World Kirkpatrick Model. Na zdjęciu obok Jim Kirkpatrick prezentuje sens swojej metody – poszczególne poziomy oceny efektywności projektu szkoleniowego są jak ogniwa łańcucha, które muszą być ze sobą bardzo mocno powiązane.

 

90% firm szkoleniowych w Polsce powołuje się na 4-etapowy model D. Kirkpatricka® (więcej o modelu…) i jednocześnie realizuje (zwykle nieumiejętnie) 2 lub maksymalnie 3 poziomy tego modelu.

Po co oceniać efektywność?

Aby zagwarantować rezultaty i wykazać, że nasze działania przyniosły wartość dla organizacji.

Kiedy lubimy być oceniani?

Kiedy mamy pewność, że ocena będzie pozytywna. Sukces projektu można zaprogramować dzięki zaplanowaniu kolejnych etapów jego oceny i monitorowaniu efektów. Zastosowanie stymulatorów zmian powoduje, że oczekiwane efekty biznesowe realnie pojawiają się i są trwałe, a nie przemijają wraz z czasem, który minął od szkolenia.

Metoda Kirkpatricka, którą proponujemy, jest rekomendowana w całej amerykańskiej administracji oraz armii USA.

Oferujemy:
  •  audyt polityki szkoleniowej w organizacji
  •  audyt projektów realizowanych przez dostawców zewnętrznych (firmy szkoleniowe)
  •  wsparcie w przygotowaniu i ewaluacji projektów realizowanych siłami wewnętrznymi w organizacji
  •  wdrożenie realnej zmiany – od zaprojektowania do wykazania efektów biznesowych przed decydentami

6 etapów projektowania szkolenia i oceny jego efektywności: