Dla kogo?

Dla kogo przeznaczony jest program certyfikacyjny?


Kurs adresowany jest do wszystkich profesjonalistów zajmujących się szkoleniami i rozwojem, chcących realizować projekty maksymalizując efekty dla organizacji przy jednoczesnej minimalizacji zaangażowanych środków.

 

Uczestnikami mogą być osoby pracujące w średnich i dużych firmach, administracji publicznej i samorządowej, wojsku, firmach szkoleniowych czy konsultingowych. Nie ma żadnych warunków wstępnych.

 

Nawet doświadczeni profesjonaliści po udziale w tym programie deklarują, że odnaleźli nowości, których do tej pory nie wiedzieli na temat modelu Kirkpatricka. Korygują też błędne założenia, jakie wcześniej mieli na ten temat.

Empty element