Dlaczego warto?

Dlaczego warto certyfikować się w Programie Kirkpatricka?

 

Łańcuch dowodów pokazuje w sposób ilościowy i jakościowy wartość, jaką przynoszą projekty szkoleniowe wdrażane w organizacjach. Jest to jedno z ważnych narzędzi do zastosowania w raportowaniu do decydentów. Łańcuch dowodów krok po kroku pokazuje powiązania pomiędzy czterema poziomami Kirkpatricka – udowadnia wpływ szkolenia na biznes.

 ?????

Poniżej przedstawiamy łańcuch dowodów prezentujący wartość, jaką 2000 uczestników Programu Certyfikacyjnego Kirkpatricka wnosi do swoich organizacji dzięki zastosowaniu wiedzy i narzędzi zdobytych podczas Programu Certyfikacyjnego Kirkpatricka.

 

Poziom 1 – W jakim stopniu uczestnicy byli zadowoleni z udziału w Programie?

93% uczestników poleciłaby innym udział w Programie Certyfikacyjnym Kirkpatricka

 

Poziom 2 –  W jakim stopniu uczestnicy nabyli wiedzę umiejętności i postawy dzięki udziałowi w Programie?

Wiedza uczestników jest na bieżąco weryfikowana podczas szkolenia.

Umiejętności uczestników są sprawdzane poprzez ocenę autorskich planów ewaluacji wybranych projektów. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywna ocena wykonania tego zadania.

Pewność siebie do zastosowania wiedzy nabytej podczas 2-dniowego szkolenia Kirkpatricka wzrosła o 79%:


Poziom 3 –  W jakim stopniu uczestnicy stosują umiejętności nabyte podczas szkolenia w swoim miejscu pracy?

96% uczestników stosuje w swojej pracy wiedzę i/lub narzędzia, które uzyskali podczas szkolenia.

Uczestnicy donoszą również, że po Programie Certyfikacyjnym oceniają efektywność większej liczby projektów uznawanych w ich organizacjach za ważne:


Poziom 4 –  W jakim stopniu założone efekty pojawiły się w wyniku udziału w Programie i następujących po nim działaniach wdrożeniowych?

W wyniku udziału w Programie Certyfikacyjnym Kirkpatricka uczestnicy wypracowali wymierne efekty dla swoich organizacji:

FOR_znak_przezroczysteJedna z agend rządowych USA wprowadziła 50% oszczędności w kosztach szkoleń przy jednoczesnym utrzymaniu realizacji strategicznych celów.

FOR_znak_przezroczysteEuropejska korporacja zajmująca się transportem morskim zredukowała koszty tradycyjnych szkoleń o 85% przy jednoczesnym wzroście wskaźnika dostaw na czas.

FOR_znak_przezroczysteMiędzynarodowa linia lotnicza w ciągu 5 miesięcy ograniczyła o 60% liczbę reklamacji i wyśrubowała standardy obsługi klienta, dzięki strategicznej współpracy pomiędzy działem szkoleń i działami biznesowymi.