Korzyści z udziału w programie

FOR_znak_przezroczystezdobędziesz praktyczną wiedzę o tym co i w jaki sposób jest mierzone na każdym z poziomów

FOR_znak_przezroczystestworzysz autorski plan ewaluacji wybranego przez siebie projektu szkoleniowego – pod okiem ekspertów

FOR_znak_przezroczysteotrzymasz indywidualną informację zwrotną do stworzonego planu (część pracy odbywa się po kursie)

FOR_znak_przezroczysteotrzymasz podręcznik, który zawiera mnóstwo przykładów oraz gotowe narzędzia i szablony, z których możesz korzystać

FOR_znak_przezroczysteprzez rok możesz skorzystać z konsultacji indywidualnych przez e-mail lub telefon

FOR_znak_przezroczystepoznasz model decyzyjny Kirkpatricka, który pomoże Ci efektywnie wykorzystywać budżet szkoleniowy

FOR_znak_przezroczystepo zakończeniu kursu będziesz zachęcany do wdrożenia wiedzy ze szkolenia do swojej praktyki zawodowej w ramach działań follow up