Program kursu

Program certyfikacyjny Bronze Level

Pakiet przedszkoleniowy
FOR_znak_przezroczyste  Wstęp do Czterech Poziomów Kirkpatricka – the New World Model
FOR_znak_przezroczyste  Przygotowanie studium przypadku ze swojej realności

Dzień Pierwszy

Moduł 1    Wprowadzenie do Modelu Kirkpatricka
FOR_znak_przezroczyste  Cele oceny efektywności
FOR_znak_przezroczyste  Cztery poziomy i ich historia
FOR_znak_przezroczyste  Efektywne szkolenie versus efektywność szkoleniowa

Moduł 2    Poziom 4 – Rezultaty
FOR_znak_przezroczyste  Zasady, techniki i planowanie na Poziomie 4
FOR_znak_przezroczyste  Definiowanie Poziomu 4 dla Twojego projektu
FOR_znak_przezroczyste  Wiodące wskaźniki

Moduł 3    Poziom 3 – Zachowania
FOR_znak_przezroczyste  Zasady, techniki i planowanie na Poziomie 3
FOR_znak_przezroczyste  Zachowania krytyczne i stymulatory zmian

Moduł 4    Poziom 2 – Uczenie
FOR_znak_przezroczyste  Zasady, techniki i planowanie na Poziomie 2
FOR_znak_przezroczyste  Retrospektywna samoocena

Moduł 5    Poziom 1 – Reakcja
FOR_znak_przezroczyste  Zasady, techniki i planowanie na Poziomie 1
FOR_znak_przezroczyste  Metody ewaluacji w trakcie szkolenia

Dzień Drugi
Moduł 6    Rezultatowe podejście do szkoleń i ich ewaluacji
FOR_znak_przezroczyste  Priorytetyzacja projektów i ocena zasobów
FOR_znak_przezroczyste  Narzędzia ewaluacji hybrydowej

Moduł 7    Studia przypadków
FOR_znak_przezroczyste  Prezentacja i wskazówki wdrożeniowe

Moduł 8    Zastosowanie wiedzy w praktyce
FOR_znak_przezroczyste  Stworzenie i prezentacja indywidualnych planów oceny efektywności i informacja zwrotna
FOR_znak_przezroczyste  Wskazówki jak doskonalić indywidualne plany oceny efektywności

Moduł 9    Planowanie wdrożenia
FOR_znak_przezroczyste  Dyskusja nt. wdrożenia
FOR_znak_przezroczyste  Kontynuacja procesu zdobywania wiedzy
FOR_znak_przezroczyste  Stworzenie planu działania

Follow-up
FOR_znak_przezroczyste  Przesłanie do oceny indywidualnych planów ewaluacji
FOR_znak_przezroczyste  3 miesięczny follow-up drogą mailową