Szkolenie certyfikacyjne z J. Kirkpatrickiem Kirkpatrick dla Administracji Publicznej

regulamin szkolenia

Organizatorem Programu Certyfikacyjnego jest FOR Gorhover/Żukrowska spółka jawna
Partnerem Merytorycznym i właścicielem praw autorskich do Programu Certyfikacyjnego jest Kirkpatrick Partners

Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik potwierdza zawarcie umowy o udział w programie certyfikacyjnym na następujących warunkach:

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treści prezentowane podczas Programu są własnością intelektualną Kirkpatrick Partners.
2. Nagrywanie audio i/lub video części lub całości kursu jest zabronione
3. Materiały szkoleniowe oraz kluczowe slajdy przesłane po szkoleniu mogą być używane jedynie przez uczestnika oraz grupę jego najbliższych współpracowników. Powielanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedaż czy publikacja tych materiałów są zabronione.
4. Dane osobowe uczestnika włącznie z adresem mailowym są przetwarzane przez FOR Gorhover/Żukrowska sp.j. oraz Kirkpatrick Partners wyłącznie do celów udziału w niniejszym Programie Certyfikacyjnym, a w szczególności do wydania certyfikatu, przesłania materiałów przed i poszkoleniowych oraz rejestracji do newslettera. Dane kontaktowe nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom. Uczestnik w każdej chwili może zażądać wykreślenia z listy mailingowej.
5. Kirkpatrick Partners publikują zdjęcia z kursów na swoim fan page na Facebook. Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani aby jego/jej wizerunek był publikowany, prosimy o zaznaczenie tego w korespondencji mailowej na adres biuro@focusonresults.pl
Brak informacji oznacza zgodę na publikację wizerunku.
6. Jeśli kurs nie odbędzie się w wyznaczonym terminie z powodu działania sił wyższych Organizator wyznaczy inny termin kursu.
7. Odpowiedzialność finansowa Organizatora za zmianę terminu kursu ograniczona jest do wartości wpłaty uczestnika za udział w kursie. Jeśli uczestnik nie potwierdzi swojego udziału w drugim wyznaczonym terminie, kwota wpłacona przez niego zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty przesłania informacji o rezygnacji z udziału na adres biuro@focusonresults.pl
8. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia do 30 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją.

9. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia do 15 dni przed terminem rozpoczęcia, uczestnik ponosi 70% kosztów szkolenia.

10.W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.