The New World Kirkpatrick Model

Oryginalne cztery poziomy oceny szkoleń, stworzone przez Dona Kirkpatricka w 1950 r., zostały wzbogacone i są znane jako the New World Kirkpatrick Model. Twórcą nowego modelu jest Jim Kirkpatrick, syn Dona. Poniżej prezentujemy zaktualizowany model Kirkpatricka z oryginalnymi definicjami i nowymi wyjaśnieniami.

Poziom 1: Reakcja

W jakim stopniu uczestnik pozytywnie zareagował na szkolenie?

Zadowolenie klienta
Oryginalny model mierzył jedynie satysfakcję uczestników ze szkolenia.
Uzupełnienie w Nowym Modelu:
Zaangażowanie
W jakim stopniu uczestnik jest aktywny i zaangażowany w trakcie szkolenia
Dopasowanie
W jakim stopniu uczestnik będzie mieć szansę na zastosowanie tego czego się nauczył na szkoleniu w miejscu pracy

Poziom 2: Uczenie

W jakim stopniu uczestnik nabył oczekiwaną wiedzę, umiejętności, postawy, pewność siebie i zaangażowanie dzięki udziałowi w szkoleniu?

Wiedza “Wiem to.”
Umiejętności “Potrafię to zrobić teraz.”
Postawy “Wierzę, że warto to zastosować w pracy.”
Uzupełnienie w Nowym Modelu:
Pewność siebie “Myślę, że mogę to zrobić w pracy.”
Zaangażowanie “Zamierzam to zrobić w pracy.”

Poziom 3: Zachowanie

W jakim stopniu uczestnik stosuje to, czego się nauczył na szkoleniu po powrocie do pracy?

Uzupełnienie w Nowym Modelu:
Stymulatory zmian/ Required Drivers
Procesy i systemy, które wzmacniają, monitorują, zachęcają i nagradzają stosowanie kluczowych zachowań w pracy.

Poziom 4: Rezultaty

W jakim stopniu zostały osiągnięte założone rezultaty jako wynik szkolenia i zastosowanych działań wdrożeniowych?

Uzupełnienie w Nowym Modelu:
Wiodące wskaźniki /  Leading Indicators
Krótkoterminowe obserwacje i pomiary, które wskazują, że kluczowe zachowania są na właściwej drodze aby pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów