Anna Libera

Koordynator ds. Szkoleń

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko rozumianych treści zgodnie z przyjętymi standardami bądź zamysłem na dany projekt. Zdalnie koordynuje pracą ogólnopolskiego zespołu Specjalistów ds. Opisów, będącego wsparciem merytorycznym dla wojewódzkich zespołów Specjalistów, zarządzając działaniami przy sytuacjach konfliktowych, wymagających uważności na drugiego człowieka i wypracowania rozwiązań zgodnych z ideą mądrej pomocy.

Edukacja

Absolwentka:
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – studia licencjackie – kierunek Turystyka i Rekreacja,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – studia magisterskie – specjalizacja Geoturystyka
Małopolskiego Centrum Edukacji Florystycznej – roczny Program Florysta, kursy specjalistyczne (w tym Kurs Florystyki Ślubnej, Kurs Florystyki Funeralnej)

Doświadczenie 

Posiada 6-letnie doświadczenie pracy zespołowej, w tym od 2014 r. przeważająco w formie zdalnej. Jako Lider Rejonu, Lider Zespołu Specjalistów ds. Opisów i Koordynator ds. Opisów przeprowadzała rekrutacje, wdrożenia do roli, budowała swoje zespoły, organizowała i monitorowała ich pracę, podnosząc motywację ludzi do działania. Podczas etapu ewaluacji współpracowała nad nowymi rozwiązaniami, przeprowadzała oceny cząstkowe i końcowe swoich zespołów. Jako Asystent ds. Wdrożeń i Trener Wewnętrzny wdrażała na salach szkoleniowych do roli wolontariuszy i Liderów Rejonów. Przeprowadzała warsztaty rozwojowe dla Koordynatorów oraz Menadżerów Operacyjnych. Współpracowała przy tworzeniu materiałów szkoleniowych i konspektów warsztatów rozwojowych. Od 2015 r. zdalnie współpracowała bezpośrednio z setkami wolontariuszy z całej Polski jako Specjalista ds. Opisów. Jej działania w roli Trenera Wewnętrznego oraz Koordynatora ds. Opisów mają wpływ na pracę tysięcy wolontariuszy z całej Polski, z którymi podziela wartości, przekazuje idee, dzieli się doświadczeniem, podkreśla uważność na drugiego człowieka, a przy tym dba o zachowanie standardów. Niżej wymienione projekty opracowała w trakcie studiów zagłębiając się w tematykę Turystyki, Geoturystyki i Geologii.

Przykładowe projekty:

  • Projekt szlaku geoturystycznego, gry miejskiej, tablicy informacyjnej i ulotki „Kamienne rzeźby apotropaiczne w architekturze Krakowa jako walor turystyczny”

  • „Atrakcje turystyczne i geoturystyczne okolic Czułowa”

  • Przewodnickie Biuro Turystyczne „Goetz Guide”

  • Waloryzacja turystyczna miasta Lublin

  • Projekt doradztwa w zakresie wdrożenia nowego produktu turystycznego