Lech Kaczmarczyk

Konsultant/ Trener

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w coachingu zorientowanym na rozwój roli społecznej eksperta, influencera i biznes partnera. Posiada certyfikację coachingową ICF. W pracy wykorzystuje m. in. metodykę job craftingu. Prowadzi szkolenia m. in. w zakresie przywództwa, facylitacji, life balance i treningu kontroli stresu, sztuki prezentacji, zarządzania oczekiwaniami i wywierania wpływu a także w obszarze uczestnictwa pracowników w procesie performance management. Wypracował autorską metodykę planowania celów rozwojowych.

Edukacja

Absolwent studiów magisterskich w dziedzinie Psychologii (UAM), spec. praca i organizacja, studiów licencjackich i magisterskich w dziedzinie Filozofii (UAM), spec. komunikacja społeczna, studiów doktoranckich, które poświecił badaniom zjawisk zarządzania wiedzą (UAM), studiów podyplomowych w zakresie coachingu menedżerskiego (Collegium Civitas), a także renomowanej szkoły trenerskiej METRUM. Posiada brązowy certyfikat The Four Levels of evaluation Kirkpatricka

Doświadczenie 

Konsultant ds. rozwoju ludzi i organizacji, trener biznesu. Jako psycholog pracy i organizacji oraz metodolog zarządzania wiedzą wspiera organizacje w kształtowaniu zdrowego i angażującego środowiska pracy w dobie kultury cyfrowej. Dociekaniom tego zagadnienia poświęcił 7 lat w trakcie których prowadził badania m. in. w Japan Advanced Institute of Science and Technology, Nomi, Ishikawa, na Uniwersyteci Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Konstancji. Konik Lecha to badanie kompetencji przyszłości i metodyk uczenia się ich w zwinny sposób. W szczególności biorąc pod uwagę rozwój kultury cyfrowej we współczesnych organizacjach.

Przykładowe projekty:

Realizował projekty m. in. w Raben Polska, Grupie Żywiec, Valeant, Hebe i Naczelnej Izbie Lekarskiej. Wykłada także przywództwo na studiach MBA