Jak badać potrzeby szkoleniowe pracowników aby wspierać rozwój biznesu i realizować cele strategiczne firmy

59,90 brutto

Z nagrania dowiesz się:

1. Jak powinien wyglądać proces badania potrzeb, aby w jego efekcie powstał plan szkoleń wspierający rozwój biznesu.
2. Jak zbudować plan szkoleń, który służyć będzie realizacji celów strategicznych i wzmocni Twoją pozycję partnera dla biznesu.
3. Jak budżetować działania rozwojowe aby realizacja planu szkoleniowego była sukcesem.

*

Skontaktuj się z nami