Ubiznesawiamy HR
Wspieramy biznes, po ludzku

 

Doradzamy klientom w bardzo różnych sytuacjach i reagując na ich różne potrzeby. Źródła tego typu projektów są zazwyczaj dwa:

 • Dział HR potrzebuje porady, aby ubiznesowić, owskaźnikować lub po prostu zoptymalizować swoje procesy
 • Zarząd firmy lub jeden z działów operacyjnych potrzebuje wsparcia w zwiększeniu efektywności pracy ludzi – i nie chodzi wyłącznie o nabycie nowych umiejętności

Obszary, w których wspieramy

Badanie potrzeb szkoleniowych

Planowanie procesów rozwojowych

Ocena efektywności procesów rozwojowych

Polityka szkoleniowa (wypracowanie, zmiany)

Modele kompetencyjne (wypracowanie, zmiany)

Audyty kompetencji (w realności biznesowej oraz AC/DC)

Wsparcie dla funkcji HR BP (od przygotowania do wdrożenia i ewaluacji)

Rekrutacja z wykorzystaniem koncepcji talentów wg. Instytutu Gallupa

Optymalizacja procesów – zwiększanie efektywności pracy

I inne…

Umów się na rozmowę

Studium przypadku

Klient: sieć marketów DYI Obszar: zwiększanie efektywności pracy Konsultantów w marketach

Potrzeba biznesowa

 • W związku z rosnącą konkurencją konieczność wyróżnienia się dzięki obsłudze klienta
 • Zmiana organizacyjna poprzez zaangażowanie liderów zespołów w sklepach w obserwacje działań sprzedażowych Konsultantów oraz realizacja coachingu on the job.
 • Celem jest poprawa efektywności sprzedażowej Konsultantów

Zakres projektu

 • Przypomnienie zasad obsługi klienta Konsultantom poprzez e-learning, 4-godzinne szkolenie dla liderów z zakresu obserwacji i informacji zwrotnej, monitorowanie coachingów on the job przez trenerów wewnętrznych.
 • Rozbudowane działania wdrożeniowe i komunikacyjne w marketach, oraz zaangażowanie menedżerów na wszystkich szczeblach
 • Badanie efektywności projektu na czterech poziomach Kirkpatricka

Rezultaty

 • Poprawa wskaźników sprzedażowych (obrót, koszyk, konwersja)
 • Poprawa wskaźnika satysfakcji klienta
 • Poprawa wyników jakościowych w badaniu Tajemniczy Klient
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy liderami a Konsultantami skutkujące wzrostem zaangażowania obu grup

Studium przypadku

Klient: producent i dystrybutor napojów i żywności Obszar: audyt kompetencji

Potrzeba biznesowa

 • Wzrost efektywności pracy grupy KAMów dzięki dobrze zaplanowanemu procesowi rozwojowemu, który będzie bazował na audycie kompetencji

Zakres projektu

 • Proces audytu składał się z następujących działań: test kompetencyjny, symulacja rozmowy biznesowej, symulacja negocjacji, obserwacja w terenie, ocena przełożonego, samoocena.
 • W audycie wzięło udział łącznie 58 KAMów

Rezultaty

 • Precyzyjny plan rozwoju dla zespołu KAMów oraz dla poszczególnych osób
 • Powtórzenie audytu po 2 latach pokazało efekty w postaci wzrostów w kompetencji sprzedażowych średnio o 23%

Studium przypadku

Klient: firma farmaceutyczna
Obszar: stworzenie modelu kompetencyjnego

Potrzeba biznesowa

 • Potrzeba konsultacji z zakresu modelu kompetencyjnego i zbudowania szytej na miarę matrycy kompetencyjnej dla firmy
 • Wypracowanie kompetencji, które pozwolą na realizację celów firmy w sposób zgodny z wartościami i oczekiwanym stylem pracy przy dynamicznie zmieniającym się rynku i rozwoju organizacji
 • Przygotowanie i wdrożenie kompetencji, wynikających z misji, strategii i wartości firmy

Zakres projektu

 • Model kompetencyjny przygotowywany i wdrażany głównie wewnętrznymi zasobami firmy przy konsultacjach i opiece merytorycznej firmy FOR Focus on Results.
 • Analiza obecnej sytuacji, w tym misji, wizji, celów, kompetencji i ich zastosowania
 • Cykl kilku praktycznych warsztatów online w grupie kierowników wszystkich działów
 • Sesje indywidualne z informacją zwrotną konsultanta
 • Wspólne stworzenie kompleksowego i szytego na miarę modelu kompetencyjnego

Rezultaty

 • Gotowe opisy kompetencji dla poszczególnych grup stanowiskowych
 • Plan wdrożenia stworzonego modelu kompetencji
 • Zastosowanie kompetencji w wielu zakresach HR i rozwoju: od rekrutacji, planu szkoleń, motywacji, systemu premiowego, zarządzania talentami etc.
 • Wzrost świadomości i zastosowania kompetencji wśród wszystkich pracowników
 • Efektywność pracy poszczególnych osób i działów

Dowiedz się więcej

Zdobądź dostęp do Bazy wiedzy
i korzystaj z niej za darmo

Chcesz otrzymywać bezpłatne materiały edukacyjne i informacje o nadchodzących szkoleniach w formie naszego Newslettera?