Projekty szkoleniowo-wdrożeniowe

Projekty realizowane przez FOR są zgodne z metodyką Kirkpatricka, co oznacza, że koncentrujemy się na wdrożeniu zmiany i zwiększeniu efektywności pracy uczestników. Dążymy do pozytywnego wpływu na rezultaty biznesowe.

Projekty realizowane z pełnym wykorzystaniem metodyki Kirkpatricka skutkują wzrostem efektywności o 70%

Klienci się nie mylą

Klienci, którym zależy na tworzeniu wartości dla biznesu dzięki szkoleniom współpracują z nami przez lata.
Posłuchaj Joanny Czuchnowskiej, Dyrektor HR, która jest jedną z takich osób.

Umów się na rozmowę

Proces budowania wartości biznesowej szkoleń

Naszym wyróżnikiem i dumą jest proces budowania wartości biznesowej szkoleń. Zainteresowanych poznaniem szczegółów – zapraszamy do kontaktu.

Tematyka realizowanych szkoleń

Zgodnie z metodyką FOR, tematy i programy szkoleń pojawiają się dopiero po fazie zdefiniowania potrzeby biznesowej, oczekiwanych rezultatów i zachowań do wdrożenia w praktyce. Nie proponujemy gotowych programów szkoleń, ponieważ każda sytuacja, każdy klient oraz uczestnicy szkoleń są inni. Po kliknięciu na obszar tematyczny zobaczysz hasłowo jakimi tematami się zajmujemy:
     

Przywództwo i zarządzanie

 

   

Sprzedaż i obsługa klienta

 

   

Efektywność osobista

Powyższe tematy nie wyczerpują zagadnień, którymi możemy się zająć. Zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?
Jesteś zainteresowany współpracą?

Studium przypadku

Klient: sieć handlowa, drogerie

Potrzeba biznesowa

 • Potrzeba bardziej biznesowego podejścia do zarządzania sklepami/ wskaźnikami i wzmocnienie stylu przywódczego w zarządzaniu ludźmi
 • Zmiana organizacyjna poprzez wdrożenie nowego stanowiska Trenera/ Eksperta w sklepach

Zakres projektu

 • Cykl szkoleń dla Ekspertów, Kierowników Sklepów i Kierowników Rejonu
  (250 dni szkol.  + wdrożenia w ciągu 2 lat)
 • Zaangażowanie menedżerów w proces wdrożenia na wszystkich szczeblach
 • Badanie efektywności projektu na czterech poziomach Kirkpatricka

Rezultaty

 • Poprawa wskaźników sprzedażowych (obrót, koszyk, konwersja)
 • Zmniejszenie rotacji w sklepach
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników
 • Efektywne wdrożenie zmiany w ponad 70% sklepów

Studium przypadku

Klient : Firma produkcyjna – jeden z liderów w przemyśle ciężkim

Potrzeba biznesowa

 • Problemy z dużą rotacją pracowników, niską motywacją i wysoką absencja chorobową
 • Przy bardzo dużej dynamice rozwoju firmy wyzwaniem było utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości i wydajności produkcji

Zakres projektu

 • Ustalenie kluczowych wskaźników biznesowych oraz zmian w kluczowych zachowaniach na poszczególnych stanowiskach (dział produkcji, logistyka i dział handlowy) poprzez obserwacje pracy na poszczególnych stanowiskach
 • Wdrożenie kultury informacji zwrotnej oraz otwartości w firmie pomiędzy działami oraz na linii szef – podwładny
 • Warsztaty z zakresu asertywności oraz rozwiązywania trudnych sytuacji dla działu handlowego i logistyki
 • Badanie efektywności projektu na czterech poziomach Kirkpatricka

Rezultaty

 • Wpływ na przychody ogółem w tym zwiększenie marży na klientach

 • Optymalizacja kosztów produkcji oraz wzrost produktywności

 • Utrzymanie  wysokiego poziomu jakości  poprzez zmniejszenie liczby reklamacji zewnętrznych i wewnętrznych

 • Koszty personelu w tym zmniejszenie rotacji, zmniejszenie absencji chorobowych i wzrost zaangażowania

Studium przypadku

Klient: Towarzystwo ubezpieczeniowe

Potrzeba biznesowa

 • Doświadczeni menedżerowie  zarządzających rzeczoznawcami,  potrzebowali  odświeżenia wiedzy i przećwiczenia umiejętności wyznaczania celów podwładnym i egzekwowania ich realizacji w świecie online. Część podwładnych nie realizowała celów i to się miało zmienić.

Zakres projektu

 • Ścieżka szkoleniowa przygotowana w 100% online (aplikacja Knowly)
 • Sesje grupowe online
 • Indywidualne symulacje menedżerskie online skutkujące planami działania, których wdrożenie wspierał wirtualny coach Freddie

Rezultaty

 • Poprawa wyników u pracowników nie realizujących celów

 • Wzrost motywacji do realizacji celów u „maruderów”

Dowiedz się więcej

Zdobądź dostęp do Bazy wiedzy
i korzystaj z niej za darmo

Chcesz otrzymywać bezpłatne materiały edukacyjne i informacje o nadchodzących szkoleniach w formie naszego Newslettera?