Anna Majchrowska

Konsultantka/Trenerka

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji miękkich w zarządzaniu, przywództwo, komunikacja, motywacja, coaching menadżerski, budowanie efektywnych zespołów. Prowadzi diagnozy kompetencji i potencjału jednostek i zespołów metodą D3™, coachingi on the job. Projektuje i wdraża procesy szkoleniowo- rozwojowe.

Edukacja

Absolwentka:
UMSC w Lublinie,  kierunek – Administracja, prawo administracyjne
Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie – kierunek Trener Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunek Psychologia w biznesie.

Właścicielka międzynarodowych certyfikatów:
Konsultant DISC/D3™ Value Team BAI
Kirkpatrick Four Level Evaluation Certificate

Przebyte liczne szkolenia i kursy m.in. Akademia Biznesu ( roczny program), Management Skills for Leaders (roczny program), zarządzaniem wiekiem i ścieżkami kariery, coaching, zarządzanie projektami, skuteczna komunikacja TOYF, Life&Career Management System, a także ukończony w 2020 roku kurs psychologii kryzysu potwierdzony certyfikatem

Doświadczenie 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji, gdzie zarządzała rozproszonym zespołem sprzedażowym, zespołem menedżerów sprzedaży, zespołem trenerów oraz licznymi projektami. Jako menadżer działu szkoleń zajmowała się tworzeniem i wdrażaniem strategii szkoleń, badaniem efektywności szkoleń, rozwojem talentów w organizacji, tworzeniem planów rozwojowych, rekrutacją. Prowadziła również liczne szkolenia dla kadry menedżerskiej z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Wdrażała programy szkoleniowe online – webinary i warsztaty on-line. Może poszczycić się licznymi sukcesami w rozwijaniu podwładnych i wdrażaniu nowych rozwiązań, za które otrzymała wiele nagród.

Przykładowe projekty:

  • Projekt dla branży IT – przeprowadzenie rekrutacji nowych pracowników z wykorzystaniem narzędzia diagnozowania kompetencji miękkich metodą D3′”oraz przeszkolenie kadry zarządzającej wraz z kierownikami zespołów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

  • Projekt rozwojowy dla liderów branży health&beauty, zaprojektowanie i wdrożenie ścieżek szkoleniowych

  • Projekt rozwojowy z zakresu kompetencji społecznych dla zarządu, menedżerów i personelu medycznego wraz z badaniem kompetencji D3 oraz coachingiem on the job dla menadżerów

  • Projekty z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich dla 2 firm z branży beauty